Danh sách cán bộ chủ chốt phường Nguyễn Cư Trinh
Họ và Tên  Chức vụ 
Nguyễn Duy An Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND
Bùi Thanh Phương Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 
Nguyễn Thị Ngọc Hân Phó Bí thư Đảng ủy 
Nguyễn Thị Hồng Nhung Phó Chủ tịch HĐND 
Võ Nguyễn Hoàng Dũng Phó Chủ tịch UBND 
Nguyễn Đình Nam Phó Chủ tịch UBND