Danh sách cán bộ chủ chốt phường ĐaKao
Họ và Tên  Chức vụ 
Nguyễn Trung Châu Tuyên Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 
Đinh Vũ Thắng Phó Bí thư Đảng ủy 
Nguyễn Lê Đức An Phó Chủ tịch HĐND 
Vũ Nguyễn Quang Vinh Chủ tịch UBND 
Nguyễn Thị Mỹ Lệ Phó Chủ tịch UBND 
Nguyễn Phước Thành Phó Chủ tịch UBND