Phương hướng hoạt động trọng điểm của đơn vị nhiệm kỳ 2010 - 2015

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:

1. Tiếp tục định hướng các hoạt động tại Phường theo 04 mục tiêu chung của Quận 1: an toàn nhất - sạch đẹp nhất - văn minh, lịch sự nhất và phát triển bền vững nhất.

2. Xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, thể hiện rõ bản lĩnh lãnh đạo, xứng đáng là Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh.

3. Nâng cao vị trí của phường Cô Giang xứng tầm là một phường thuộc Quận trung tâm của Thành phố. 

II. NHIỆM VỤ VÀ CHỈ TIÊU CỤ THỂ:

1. Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế:

Trong nhiệm kỳ, phấn đấu tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút và phát triển tăng bình quân 50% số doanh nghiệp thương mại – dịch vụ trên địa bàn phường.

Phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu thu-chi ngân sách hàng năm; đảm bảo đạt chỉ tiêu thu thuế công thương nghiệp hàng năm, hạn chế thuế nợ đọng.

2. Công tác quản lý, phát triển đô thị:   

Thực hiện đảm bảo 100% các tuyến vỉa hè trên địa bàn phường được sửa chữa nâng cấp hiện đại; từng bước nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường; thực hiện chỉnh trang, duy tu, sửa chữa kịp thời các tuyến hẻm xuống cấp; đảm bảo sửa chữa, thay mới hệ thống chiếu sáng công cộng theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm trên tinh thần thực hiện tốt việc tiết kiệm điện.

Tăng cường công tác quản lý, điều hành của UBND Phường trên lĩnh vực xây dựng và trật tự đô thị, phấn đấu hạn chế các trường hợp xây dựng, sửa chữa sai phép, đảm bảo không để phát sinh các trường hợp xây dựng không phép, không để xảy ra vi phạm lớn về xây dựng.

3. Phát triển văn hóa - xã hội:

Huy động các nguồn lực xã hội chăm lo tốt cho gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; không để xảy ra tình trạng người già neo đơn mà không được quan tâm chăm sóc.

Phát động phong trào tập luyện thể dục thể thao trong dân đạt tỷ lệ 28% so với tổng dân số toàn phường; quản lý chặt chẽ và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn hoạt động đúng theo các quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa phát sinh tệ nạn xã hội.

Không để xảy ra tình trạng người già, phụ nữ và trẻ em bị bạo hành gia đình hoặc ngược đãi mà chính quyền không biết hoặc không can thiệp kịp thời; tiếp tục giữ vững 100% tổ dân phố không có ma túy; quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho số đối tượng sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng song song với việc đảm bảo phát hiện kịp thời và xử lý bắt buộc 100% số đối tượng tái nghiện đưa vào chữa bệnh tập trung tại các trường cai nghiện do nhà nước quản lý; phấn đấu 100% gia đình cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên không vướng phải các loại tệ nạn xã hội, nhất là ma túy.

Hàng năm giới thiệu và giải quyết việc làm cho ít nhất 120 lao động; thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo đảm bảo đạt chất lượng thực chất, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ VII, toàn phường cơ bản không còn hộ nghèo có thu nhập dưới mức 12 triệu đồng/người/năm.

Tiếp tục vận động kế hoạch hóa gia đình, duy trì tỷ lệ tăng dân số dưới 1%, tỷ lệ sinh con thứ 3 dưới 3%; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, phòng tránh tốt các loại dịch bệnh; thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục, tiếp tục duy trì kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục; đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của hội khuyến học phường,  tiếp tục xây dựng và củng cố Trung tâm học tập cộng đồng Phường nhằm từng bước thúc đẩy mở rộng xã hội học tập tại Phường.

4. Công tác quốc phòng - an ninh:

Giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn phường, không để các thế lực phản động lợi dụng dân chủ, nhân quyền, lợi dụng các vấn đề về tôn giáo, dân tộc kích động gây biểu tình, bạo loạn, gây cháy nổ, rải truyền đơn, khẩu hiệu phản động; quản lý tốt người nước ngoài và Việt kiều lưu trú trên địa bàn.

Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, tiếp tục đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; kiên quyết không để phát sinh tụ điểm ma túy và tụ điểm hoạt động mại dâm; kiên quyết xóa bỏ các điểm mua bán số đề và bài bạc. Thực hiện tốt việc kiềm chế và kéo giảm phạm pháp hình sự, tỷ lệ khám phá án đạt trên 70%; đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy.

Đảm bảo chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự hàng năm đạt 100%; hoàn thành chỉ tiêu xây dựng lực lượng dân quân, tập trung nâng cao chất lượng chính trị và xây dựng dân quân nòng cốt đảm bảo trên tổng số dân quân toàn phường, trong đó chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tại địa bàn khu phố.

Thường xuyên kiện toàn các phương án phòng thủ và đề ra biện pháp xử lý tình huống phù hợp với đặc điểm của địa phương; tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu huy động lực lượng dự bị động viên, tham gia sẵn sàng chiến đấu.

5. VỀ CỦNG CỐ, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ:

5.1. Về xây dựng Đảng:

5.1.1. Giáo dục chính trị - tư tưởng và thực hiện cuộc vận động «học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh »:

Thực hiện cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đảm bảo chất lượng và rộng khắp trong lực lượng quần chúng nhân dân, phấn đấu mỗi cán bộ công chức và đảng viên thấm nhuần và làm theo đạo đức Bác Hồ, không vi phạm các quy định pháp luật, không vi phạm các quy định của Đảng, không xảy ra tình trạng cán bộ, đảng viên bị nhân dân khiếu nại hoặc tố cáo đúng thực chất sai phạm.  

Thường xuyên giáo dục và kiểm tra về lối sống, tư cách đạo đức của cán bộ, đảng viên, chống lối sống thực dụng, cơ hội, vi phạm đạo đức, đặc biệt lưu ý đến số đảng viên đương chức trong bộ máy Đảng, chính quyền và các ngành của địa phương có biểu hiện vi phạm; xác định mỗi đảng viên không chỉ tham gia sinh hoạt chi bộ mà phải đóng góp giải pháp thực hiện nghị quyết với tinh thần trách nhiệm cao; đảng viên đương chức gắn kết với sinh hoạt khu phố, tổ dân phố; đảng viên là cán bộ nghỉ hưu tham gia các phong trào của địa phương và thực hiện công tác vận động quần chúng nơi cư ngụ.

5.1.2. Công tác tổ chức - cán bộ và đảng viên:

Tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ, tập trung chú trọng chất lượng sinh họat của mỗi loại hình chi bộ, phấn đấu hàng năm có 100% chi bộ trực thuộc đạt “Trong sạch vững mạnh ”, Đảng bộ đạt “Trong sạch vững mạnh ”.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch dự bị, dự nguồn các chức danh chủ chốt của phường, đề xuất bố trí, thu nhận cán bộ và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thông qua việc đánh giá cán bộ công chức và phân tích chất lượng đảng viên hàng năm. Hàng năm xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp Đảng, chú trọng số lượng và chất lượng, phấn đấu kết nạp 25 đảng viên mới trong nhiệm kỳ. 

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ đảng trong công tác kết nạp đảng và về công tác tổ chức - cán bộ.

5.1.3.  Công tác kiểm tra:

Tăng cường công tác kiểm tra và giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy định 115-QĐ/TW của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm, Quy định 57-QĐ/TW của Bộ chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề và quy định của Ủy Ban kiểm tra cấp trên; tăng cường công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm; gắn công tác kiểm tra với việc củng cố xây dựng Đảng bộ, giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật và thực hiện nghiêm kỷ luật trong Đảng.

Phát huy vai trò Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, hướng dẫn chi ủy chi bộ chủ động trong công tác kiểm tra; làm tốt công tác quản lý đảng viên. 

5.2. Về xây dựng chính quyền:

Tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, ghi nhận phản ảnh kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân.

Lãnh đạo UBND phường xây dựng các kế hoạch nhằm giải quyết triệt để các tồn tại, yếu kém trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường. Nâng cao chất lượng hoạt động của UBND khi ban hành quyết định quản lý, xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm được phân cấp tại địa phương.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đạt chuẩn về năng lực và trình độ; giáo dục cán bộ công chức không ngừng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học; song song với tự rèn luyện, tu dưỡng lối sống, đạo đức. Chú trọng xây dựng và củng cố các ban điều hành khu phố và tổ dân phố nhằm xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế hành chính “ 1 cửa ”; đảm bảo thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, xây dựng tác phong làm việc hết lòng phục vụ nhân dân, quy định trách nhiệm cá nhân; thực hiện tốt việc niêm yết và công khai các thủ tục hành chính nhằm tránh gây phiền hà cho nhân; giảm hội họp, thường xuyên xuống địa bàn nắm chắc tình hình để đề ra các biện pháp tốt hơn về quản lý Nhà nước; phát huy vai trò trách nhiệm của đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt ở khu phố, tổ dân phố.    

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, làm tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra ”, mở rộng dân chủ; trên cơ sở đẩy mạnh công tác vận động nhân dân vừa thực hiện, vừa tham gia giám sát, kiểm tra nhằm góp phần đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực; kiểm tra các nguồn thu trong dân và trong việc thực hiện các dự án, công trình.

5.3. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt công tác dân vận:

Thực hiện việc củng cố và phát huy sức mạnh hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể Phường, định hướng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội gắn sát với địa bàn dân cư và phối với chặt chẽ với các khu phố, tổ dân phố.

Mặt trận Tổ quốc: Tăng cường thể hiện vai trò là cầu nối giữa chính quyền và các tổ chức, đơn vị và cá nhân nhằm xây dựng khối đại đoàn kết bền vững trên địa bàn Phường; thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động nhằm đảm bảo năng lực giám sát và phản biện xã hội tại Phường; tiếp tục phát huy những hiệu quả trong công tác chăm lo đời sống dân nghèo, đặc biệt là chăm lo sửa chữa và xây dựng nhà tình thương, góp phần cùng với chính quyền thực hiện tốt các giải pháp xóa đói giảm nghèo trên địa bàn Phường.

Hội Liên hiệp Phụ nữ: thường xuyên củng cố hoạt động của các chi hội; phát triển hội viên mới; quan tâm giáo dục phụ nữ chậm tiến gắn với các hoạt động của Hội; thực hiện có hiệu quả các chương trình của Hội trong đó chú trọng công tác ngăn chặn tệ nạn bạo hành trong gia đình.

Hội Cựu chiến binh: Giữ một vai trò quan trọng trong công tác định hướng, giáo dục chính trị - tư tưởng đối với quần chúng nhân dân; thông qua hệ thống các chi hội và hội viên, nắm vững, phân tích, giải thích và phản ánh kịp thời những diễn biến tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân.  

Đoàn Thanh niên cộng sản: tập trung đặc biệt cho các hoạt động củng cố và xây dựng lực lượng; phát huy đội hình thanh niên nồng cốt và tổ chức sinh hoạt thường xuyên hàng tuần, tạo nền tảng vận động, thu hút thanh niên tham gia ngày càng đông đảo; chăm lo, giáo dục tốt cho các đối tượng thiếu niên, nhi đồng.

Công đoàn cơ sở: tuyên truyền cán bộ, công chức không ngừng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, học vấn; phát động cán bộ công nhân viên thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan; quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, Hội người cao tuổi, Hội khuyến học, Ban liên lạc hưu trí từ phường đến khu phố, tổ dân phố. Thực hiện tốt các phong trào như: hiến máu nhân đạo, giáo dục đồng đẳng; chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi; trao học bổng, xây dựng gia đình hiếu học.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội:

1.1. Thường xuyên thực hiện thăm dò mức độ hài lòng của các doanh nghiệp trên địa bàn phường về cơ chế chính sách và thái độ, tác phong của chính quyền trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

1.2. Tổ chức tuyên truyền và phổ biến các quy định có liên quan đến lĩnh vực nhà đất, đô thị; công khai công tác quy hoạch trong phường xuống từng khu phố, tổ dân phố; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường công tác giám sát các công trình phúc lợi công cộng, các dự án, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, đảm bảo chất lượng đưa vào sử dụng.

1.3. Thường xuyên đưa các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa vào nội dung sinh hoạt tổ dân phố nhằm bình xét công khai. Đẩy mạnh công tác vận động trẻ bỏ học đến lớp, phát huy vai trò trách nhiệm của từng thành viên Hội Khuyến học, tuyên dương học sinh giỏi, xây dựng nhiều gia đình hiếu học, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ nhằm trợ cấp học bổng giúp các em vượt khó; thường xuyên quán triệt đảm bảo thực hiện 100% gia đình cán bộ đảng viên, công nhân viên chức không sinh con thứ ba và đảm bảo thực hiện tỷ lệ phát triển dân số đúng theo quy định.

2. Các giải pháp về quốc phòng – an ninh:

2.1. Thường xuyên trao đổi thông tin với Ban Chỉ huy Công an Quận và Ban Chỉ huy Quân sự Quận về tổ chức bộ máy và tình hình hoạt động của lực lượng Công an Phường và Phường đội; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Công an Phường nhất là lực lượng cảnh sát khu vực; tăng cường hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng chuyên trách và dân phòng khu phố.

2.2. Quan tâm xây dựng củng cố và phát triển các mô hình tự quản, mô hình thông tin phản ánh ở địa bàn dân cư; thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch liên tịch giữa các địa bàn giáp ranh trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng kế hoạch phối hợp tốt việc quản lý số người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

2.3. Quản lý tốt quân dự bị, đảm bảo quân số huấn luyện hàng năm; thực hiện thường xuyên chính sách hậu phương quân đội. Xử lý nghiêm đối với số thanh niên chống khám, chống lệnh gọi nghĩa vụ quân sự và số quân nhân dự bị không chấp hành lệnh gọi tập trung huấn luyện - kiểm tra sẵn sàng chiến đấu hàng năm.

2.4. Mặt trận, đoàn thể phối hợp với UBND Phường tăng cường tiếp xúc gặp gỡ và trao đổi thông tin với các chức sắc tôn giáo, giúp cho các cơ sở tôn giáo hiểu rõ sự quan tâm của chính quyền trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và đảm bảo tự do hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, từ đó vận động các cơ sở tôn giáo tham gia vào các hoạt động, phong trào trên địa bàn Phường.

3. Các giải pháp về xây dựng hệ thống chính trị:

3.1. Tăng cường ý thức tổ chức kỷ luật trong tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, các chi ủy trực thuộc và toàn thể đảng viên; quan tâm chăm lo về vật chất và tinh thần đối với đội ngũ cán bộ công chức đang thừa hành nhiệm vụ tại Phường, khuyến khích tư duy sáng tạo và đóng góp của đảng viên, hội viên, đoàn viên nhằm xây dựng địa phương phát triển.   

3.2. Xác định trách nhiệm và vai trò quan trọng của người đứng đầu các tổ chức trực thuộc hệ thống chính trị Phường từ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, thủ trưởng các ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Phường cho đến bí thư các chi bộ trực thuộc, trưởng các khu phố. Qua đó, lấy thước đo về phương pháp và hiệu quả  hoạt động của từng thành viên thuộc hệ thống chính trị hàng năm để làm thước đo đánh giá tư duy và năng lực của cán bộ.

3.3. Tập trung củng cố và xây dựng lực lượng Mặt trận, đoàn thể ngày càng đông đảo; định hướng tư duy hoạt động theo phương pháp chú trọng hiệu quả, sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên nhằm tránh tình trạng ôm đồm, hình thức và tránh chạy theo thành tích.

3.4. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính kết hợp với thực hiện tốt quy chế dân chủ tại Phường; thường xuyên thực hiện phiếu thăm dò, đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với tinh thần thái độ tiếp dân và chất lượng phục vụ của cán bộ công chức Phường khi tiếp xúc, giải quyết công việc cho dân; thông qua hội nghị nhân dân, chú trọng củng cố ban điều hành khu phố và ban cán sự tổ dân phố.