Danh sách cán bộ chủ chốt phường Cô Giang
Họ và Tên Chức vụ
Trương Thị Minh Dung Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Phạm Văn Phương Phó Bí thư Đảng ủy
Lê Minh Phát Chủ tịch UBND
Huỳnh Nam Khánh Phó Chủ tịch HĐND
Nguyễn Võ Uyên Linh Phó Chủ tịch UBND