Danh sách cán bộ chủ chốt phường Cầu Kho
Họ và Tên  Chức vụ 
Bùi Văn Thịnh  Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 
Võ Thị Cẩm  Phó Bí thư Đảng ủy 
Vương Nguyễn Ngọc Hạnh  Phó Chủ tịch HĐND 
Châu Phụng Chi  Chủ tịch UBND 
Phạm Văn Thêm  Phó Chủ tịch UBND 
Nguyễn Thị Mai Hương  Phó Chủ tịch UBND