Giới thiệu chung
Địa chỉ : 92 Nguyễn Trãi Quận 1.
Điện thoại : (08) 39.390.856
Số Fax :
Email : benthanh@quanuy1hcm.org.vn 
Diện tích : 0,9297 km2
Dân số : 16.043 người (Năm 2013)
Mật độ dân số : 17.256 người/km2

Vị trí địa lý

Bản đồ phường Bến Thành

Đang cập nhật

Quá trình hình thành và phát triển

Đang cập nhật