Danh sách cán bộ chủ chốt phường Bến Thành
Họ và Tên  Chức vụ 
Nguyễn Hải Quân  Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 
Lê Thanh Hải Phó Bí thư Đảng ủy 
Đặng Thị Ngọc Bích Phó Chủ tịch HĐND 
Nguyễn Võ Phương Quỳnh Chủ tịch UBND 
Đoàn Xuân Vinh Phó Chủ tịch UBND 
Nguyễn Quang Diện Phó Chủ tịch UBND