Phương hướng hoạt động trọng điểm của đơn vị nhiệm kỳ 2010 - 2015

Theo định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Quận 1 và thành phố 5 năm tới (2010 – 2015), trên địa bàn Phường Bến Nghé sẽ triển khai một số dự án đầu tư đô thị quy mô lớn, hình thành và phát triển các khu trung tâm thương mại, siêu thị, dịch vụ cao cấp, các cao ốc văn phòng hiện đại v.v…phục vụ hoạt động kinh doanh, du lịch thời kỳ hội nhập và phát triển.

Công tác quản lý Nhà nước hành chính địa bàn, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, đặc biệt công tác vận động di dời dân, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới.

Công tác lãnh đạo của Đảng bộ phải toàn diện, không ngừng đổi mới, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đủ mạnh, trong sạch. Phát huy dân chủ, phấn đấu xây dựng phường “An toàn – sạch đẹp – văn minh – lịch sự và phát triển bền vững” theo mục tiêu Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ X.

I. NHIỆM VỤ CỤ THỂ :

1) Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội – quốc phòng, an ninh :

Phát huy nội lực, tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, giữ vững ổn định chính trị, trật tự địa bàn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội – quốc phòng, an ninh.

1.1) Về kinh tế :

Giải pháp :

- Giữ vững định hướng phát triển kinh tế của Quận, khuyến khích các thành phần kinh tế, các công ty, doanh nghiệp tăng vốn liên doanh, liên kết, đầu tư, đổi mới trang thiết bị, phương tiện phục vụ các loại hình dịch vụ, du lịch chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế.

- Công khai các thủ tục hành chính, các quy định về quản lý công thương, mức thuế để doanh nghiệp chủ động thực hiện.

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo hoạt động kinh doanh lành mạnh, đúng chính sách, ngành nghề và Luật doanh nghiệp, phối hợp xử lý các trường hợp sai phạm, trốn lậu thuế, chủ động phòng ngừa tội phạm, ma túy, mại dâm.

- Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm theo pháp lệnh.

1.2) Công tác quản lý Nhà nước về đô thị :

Giải pháp :

- Thực hiện công tác quản lý xây dựng, sửa chữa nhà, không để xảy ra tình trạng xây dựng không phép, sai phép, trật tự vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị.  Phấn đấu xây dựng từ 15 – 20 tuyến đường Sạch đẹp – An toàn theo mô hình tự quản. Rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình Khu phố không rác, tạo chuyển biến cơ bản bộ mặt khu trung tâm.

- Thực hiện công khai các thủ tục về cấp phép xây dựng nhà – đất, vận động các hộ dân thực hiện quyết định thu hồi đất, bồi thường, giải tỏa, tái định cư thuộc các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng tiến độ, đảm bảo hài hòa quyền lợi của người dân và nhà đầu tư.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Thanh tra xây dựng. Tăng cường  công tác phối hợp giữa lực lượng công an, thanh tra xây dựng, dân phòng trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, vệ sinh môi trường, giảm tải ùn tắc giao thông, không để tái, lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh.

1.3) Về văn hóa – xã hội :

Giải pháp :

- Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, hoạt động giáo dục, văn hóa - thể thao, thực hiện chính sách đối với người có công, hoàn thành chương trình “Tăng hộ khá – giảm hộ nghèo” đối với 135 hộ hiện nay có thu nhập bình quân từ 6 đến 8 triệu đồng/người/năm lên 12 triệu đồng/người/năm theo tiêu chí của thành phố.

- Giữ vững kết quả phổ cập các cấp học, xây dựng trường học theo tiêu chí “Thân thiện – Hiện đại – Học sinh tích cực”, đảm bảo học sinh lên lớp, tốt nghiệp đạt tỷ lệ cao, không có học sinh bỏ học, đưa Trung tâm học tập cộng đồng đi vào hoạt động có chiều sâu và hiệu quả; nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài và tôn vinh gia đình hiếu học.

- Nâng cao chất lượng hoạt động Khu phố, Tổ dân phố, tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư. Phấn đấu tỷ lệ hộ đăng ký, bình xét, công nhận gia đình văn hóa  hàng năm đạt từ 95% trở lên, đảm bảo đúng quy trình và thực chất hơn; 8/8 Khu phố giữ vững danh hiệu Khu phố văn hóa, phường đạt chuẩn Phường văn hóa.

1.4) Nhiệm vụ quốc phòng – an ninh :

Giải pháp :

- Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn khu trung tâm. Phát động phong trào toàn dân tham gia, tố giác và phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn dân cư.

- Xây dựng lực lượng Công an, Ban chỉ huy Quân sự phường, dân quân, dân phòng, bảo vệ dân phố có số lượng hợp lý, coi trọng chất lượng, tăng tỷ lệ đảng viên, đoàn viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ địa bàn, bảo vệ an toàn các cơ quan Đảng, chính quyền; xây dựng phương án phòng chống biểu tình, bạo loạn, chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, xây dựng đơn vị Công an, Ban chỉ huy Quân sự phường đạt đơn vị vững mạnh – xuất sắc toàn diện.

- Phấn đấu kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự hàng năm : 5%, tỷ lệ khám phá đạt trên 70%. Hạn chế đến mức thấp nhất số vụ trọng án xảy ra trên địa bàn.

- Thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng trong nhân dân, Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên, Luật Nghĩa vụ quân sự; giao quân đủ chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng, làm tốt chính sách hậu phương quân đội.

2) Xây dựng chính quyền đủ mạnh – trong sạch - Nâng cao hiệu lực quản lý hành chính Nhà nước :

Giải pháp :

- Kiện toàn tổ chức biên chế, sắp xếp điều chỉnh bố trí, phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên phù hợp ngành nghề và năng lực, nghiệp vụ; xây dựng quy chế quản lý, hoạt động cơ quan, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác tiếp và giải quyết đơn thư, kiến nghị của nhân dân; thực hiện công khai, dân chủ hoạt động của Đảng, chính quyền để người dân tham gia giám sát theo quy chế dân chủ cơ sở đúng quy định pháp luật, phát hiện đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Nâng cao năng lực, trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức phường theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Kế hoạch 62-KH/QU của Quận ủy, chống biểu hiện quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà đối với nhân dân. Xây dựng chính quyền Vững mạnh - Trong sạch, đáp ứng yêu cầu quản lý hành chính Nhà nước, quản lý đô thị địa bàn phường trung tâm.

3) xây dựng Đảng bộ - Chi bộ thật sự Trong sạch – Vững mạnh, là đạo đức, là văn minh theo “tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”, công tác quản lý đảng viên :

3.1) Công tác chính trị, tư tưởng :

Giải pháp :

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cương lĩnh, điều lệ, chỉ thị, quy định của Đảng; Duy trì chế độ thông tin, thời sự, định hướng tư tưởng, dư luận, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng và trong nhân dân, chủ động phát hiện, đấu tranh đẩy lùi qian điểm, tư tưởng sai trái và luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, uy tín cán bộ, đảng viên.

- Chú trọng công tác tư tưởng, dư luận xã hội, ý kiến đóng góp, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, tăng cường gặp gỡ, đối thoại, phân rõ đúng – sai, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội.

3.2) Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ - Chi bộ - chất lượng đội ngũ đảng viên :

Giải pháp :

- Kiện toàn tổ chức nhân sự Cấp ủy (Đảng ủy, Chi bộ), xây dựng quy chế hoạt động, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và trách nhiệm người đứng đầu. Đổi mới phương thức lãnh đạo và xây dựng Nghị quyết, chương trình công tác theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 05 – HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương gắn với đặc điểm, nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ và đơn vị.

- Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên; tiếp tục thực hiện chuyển sinh hoạt về nơi cư trú theo Quy định 23-QĐ/TW ngày 31/10/2006 của Bộ chính trị và Công văn 247-CV/TU ngày 23/07/2007 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; kiểm tra các tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết kịp thời đơn thư liên quan cán bộ, đảng viên; giữ nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước.

- Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên, gắn công tác phát triển Đảng với công tác quy hoạch, đào tạo, quản lý, sử dụng, đảm bảo nguồn thay thế kế cận, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng, phát triển phường và yêu cầu luân chuyển cán bộ của Quận. Phấn đấu đến năm 2015 : 100% cán bộ, công chức có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, trong nhiệm kỳ VII kết nạp từ 40 đảng viên mới.

- Phát huy kết quả thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Xây dựng Đảng bộ - Chi bộ thật sự Trong sạch – Vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”; qua đánh giá phân tích chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm có 100% Chi bộ lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ, từ 80% trở lên Chi bộ đạt tiêu chuẩn Trong sạch – Vững mạnh, trong đó 20% được xét công nhận Trong sạch – Vững mạnh – Tiêu biểu; không có Chi bộ yếu kém hoặc không hoàn thành nhiệm vụ; 100% đảng viên đủ tư cách; giữ vững danh hiệu Đảng bộ Trong sạch – Vững mạnh – Tiêu biểu.

4) Xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và công tác vận động quần chúng :

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc : Phát huy vai trò, chức năng của các Thành viên Mặt trận Tổ quốc, tập hợp, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, tham gia giữ gìn an ninh chính trị - trật tự xã hội, giúp nhau “Tăng hộ khá - giảm hộ nghèo”, xây dựng đời sống văn hóa – môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt, nhất là trong thanh niên, đồng bào tôn giáo, dân tộc, người lao động trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng sống và làm việc theo pháp luật, giữ vững ổn định chính trị.

- Đoàn Thanh niên – Hội Liên hiệp Thanh niên : Phát huy vai trò xung kích, xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh, vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia các hoạt động xã hội, tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Hội Cựu chiến binh phường với Đoàn Thanh niên về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn Khu phố”, gắn công tác Đoàn Khu phố với phong trào chung của phường và các hoạt động giao lưu, học hỏi, góp phần bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và kỹ năng công tác vận động thanh niên, lựa chọn quần chúng ưu tú giới thiệu kết nạp Đoàn và kết nạp Đảng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ : chủ động đề xuất nội dung phong trào, nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi hội ở khu phố, tuyên truyền phát triển hội viên, chú trọng giáo dục truyền thống, phẩm chất đạo đức, kỹ năng sống, tạo điều kiện chị em có điều kiện học tập nâng cao trình độ, tham gia công tác, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng Hội Vững mạnh – Xuất sắc.

- Hội Cựu chiến binh : Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, làm tốt công tác xây dựng tổ chức Hội “Vững mạnh – Xuất sắc – dẫn đầu”, động viên cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động, tham gia giáo dục truyền thống, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ Xã hội Chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền.

- Hội Người cao tuổi : Vận động cán bộ, hội viên giữ gìn sức khỏe, tăng tuổi thọ, tham gia các hoạt động xã hội, gương mẫu trong sinh hoạt, đạo đức, lối sống, thực sự là tấm gương để con cháu học tập và noi theo, theo phương châm ”Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

- Công đoàn Cơ quan : Chăm lo giáo dục cán bộ, đoàn viên giữ gìn phẩm chất truyền thống giai cấp công nhân, tu dưỡng đạo đức, lối sống, tích cực học tập, công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác thanh tra – giám sát, phối hợp Thủ trưởng đơn vị chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng cơ quan, công sở văn hóa.

- Hội Chữ thập đỏ : Phát huy kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua, xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên, vận động các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, hoàn thành chỉ tiêu hiến máu nhân đạo.

- Hội Khuyến học : Củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động Câu lạc bộ sinh viên, vận động quỹ khuyến học, khuyến tài, xây dựng và đưa “Trung tâm học tập cộng đồng” vào phục vụ nhu cầu học tập của nhân dân, góp phần nâng cao trình độ dân trí, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

- Chi hội Luật gia : Củng cố, xây dựng Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng tư vấn pháp luật cho nhân dân, tham gia vận động các hộ dân thực hiện chính sách đền bù, di dời, tái định cư tại các dự án trên địa bàn phường đúng tiến độ, an toàn, trật tự, đúng quy định pháp luật.