Giới thiệu chung
Địa chỉ : 29 Nguyễn Trung Ngạn Quận 1.
Điện thoại : (08) 38.222.310
Số Fax :
Email : bennghe@quanuy1hcm.org.vn 
Diện tích : 2,4783 km2
Dân số : 15.610 người (Năm 2013)
Mật độ dân số : 6.299 người/km2

Đặc điểm tình hình

Bản đồ phường Bến Nghé

Phường Bến Nghé có diện tích 247,83 ha với dân số 6.999 hộ dân; 08 khu phố, 63 Tổ dân phố; 19 lãnh sự quán nước ngoài; 09 tổ chức phi Chính phủ; 09 cơ sở tôn giáo, nhà thờ. Là địa bàn trọng điềm của Quận 1 và Thành phố, có vị trí quan trọng về kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội – an ninh – quốc phòng.

Đảng bộ có 23 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, trong đó 01 chi bộ cơ quan UBND Phường, 01 chi bộ Công an, 01 chi bộ Quân sự, 05 chi bộ trường học, 01 chi bộ Doanh nghiệp và 14 chi bộ khu phố - Tổ dân phố.

Tổng số đảng viên: 737 đ/c; đảng viên 30 – 40 – 50 – 60 năm tuổi Đảng: 392 đ/c

Ban chấp hành Đảng bộ: 11 đ/c; Ban Thường vụ: 03 đ/c, gồm: 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư – Chủ nhiệm UBKT Đảng; 01 Phó Bí thư – Chủ tịch UBND Phường.