Danh sách cán bộ chủ chốt phường Bến Nghé
Họ và Tên  Chức vụ 
Thái Thị Kim Thanh Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 
Đoàn Dương Thái Anh Phó Bí thư Đảng ủy 
Trần Ngọc Hưng Phó Chủ tịch HĐND 
Nguyễn Thành Phát Chủ tịch UBND 
Võ Quốc Hưng Phó Chủ tịch UBND 
Mạc Hồng Lĩnh Phó Chủ tịch UBND