Giới thiệu


Trang thông tin Đảng bộ Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh là trang thông tin thành viên của trang tin điện tử của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
Trang tin điện tử của Đảng bộ Quận 1, có nhiệm vụ cung cấp thông tin chính thức việc thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các hoạt động chủ yếu của Đảng bộ Quận 1.

Trang tin điện tử của Đảng bộ Quận 1, là đầu nối giao tiếp, cung cấp thông tin đến các tổ chức cá nhân có yêu cầu truy cập tìm kiếm thông tin liên quan; tạo diễn đàn trao đổi giữa dân với Đảng về các lĩnh vực thuộc hoạt động của Đảng bộ Quận 1, thông qua cổng internet của trang tin điện tử của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Trích "Quyết định thành lập trang tin điện tử Đảng bộ Quận 1"

Địa chỉ đặt website : 30 Phùng Khắc Khoan Phường ĐaKao Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại : ( 84) 8 8293480

Fax : ( 84) 8 8228979

Trưởng ban biên tập - HỒ THỊ VINH 
Ủy viên Thường vụ
Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy 1
Các chuyên mục RSS
RSS là gì?
RSS (Really Simple Syndication) là định dạng dữ liệu dựa theo chuẩn XML được sử dụng để chia sẻ và phát tán nội dung Web. Việc sử dụng các chương trình đọc tin (News Reader, RSS Reader hay RSS Feeds) sẽ giúp bạn luôn xem được nhanh chóng tin tức mới nhất Mỗi tin dưới dạng RSS sẽ gồm : Tiêu đề, tóm tắt nội dung và đường dẫn nối đến trang Web chứa nội dung đầy đủ của tin.
Các Kênh RSS Cung Cấp:
RSS
Chương trình đọc RSS là gì?
Rss Reader là phần mềm có chức năng tự động lấy tin tức đã được cấu trúc theo định dạng RSS. Một số phần mềm đọc RSS cho phép bạn lập lịch cập nhật tin tức. Với chương trình đọc RSS, bạn có thể nhấn chuột vào tiêu đề của 1 tin để đọc phần tóm tắt của hoặc mở ra nội dung của toàn bộ tin trong một cửa sổ trình duyệt mặc định. Hiện tại hầu hết trình duyệt web đã hỗ trợ khai thác tin qua định dạng RSS như: Opera, Firefox, Netscape, Safari, Internet Explorer 7...