Gửi câu hỏi
-Họ tên
:*
-Địa chỉ
:*
-Điện thoại
:*
-Email
:*
-Lĩnh vực
:
-Tiêu đề
:*
-Nội dung
Gõ Tiếng việt
AUTO VNI TELEX OFF
Chú ý:

Để câu hỏi của bạn được trả lời chính xác, xin vui lòng đọc kỹ bảng danh mục các lĩnh vực và các vấn đề liên quan ở trên và chọn đúng lĩnh vực mà bạn cần gửi câu hỏi thắc mắc.
Danh mục các lĩnh vực và các vấn đề liên quan
Lĩnh vực Các vấn đề liên quan
Văn phòng
- Công tác khối nội chính
- Công tác đô thị
- Công tác theo dõi tình hình 10 phường
- Công tác khối văn hóa-xã hội
- Công tác khối Đoàn thể
Ban Tổ Chức
- Công tác tổ chức Đại hội Đảng
- Công tác chuyển sinh hoạt Đảng
- Công tác chuyển sinh hoạt Đảng
- Công tác kết nạp Đảng
- Công tác phát triển Đảng - Đoàn thể trong quốc doanh - ngoài quốc doanh.
- Công tác phan tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng - Đảng viên
- Công tác trao huy hiệu Đảng
- Công tác chính sách
Ban Tuyên Giáo
- Công tác tuyên truyền
- Công tác dư luận xã hội
- Công tác huấn học
- Công tác khóa học
- Công tác biên soạn lịch sử Đảng
Ban Dân Vận
- Công tác vận động quần chúng - Công tác dâ vận của Đảng
- Công tác của Mặt trận và các đoàn thể quận.
- Công tác quy chế dân chủ.
- Công tác của khối dân vận 10 phường
- Công tác dân tộc, công tác tôn giáo
Ủy Ban Kiểm Tra
- Quy trình thủ tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng.
- Quy trình kiểm tra giải quyết đơn thư tố cáo.
- Quy trình giải quyết đơn khiếu nại về kỷ luật Đảng.
- Những thông tin góp ý, phản ánh có liên quan đến tổ chức Đảng và Đảng viên