Một số hình ảnh tại Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ X nhiệm kỳ 2010 - 2015
Biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội
Lễ chào cờ
Đ/c Huỳnh Thị Nhân phát biểu tại Đại hội
Đ/c Lê Bá Cần phát biểu tại Đại hội
Đ/c Trần Vĩnh Tuyến phát biểu tại Đại hội
Toàn cảnh Đại hội
Đ/c Lê Bá Cần phát biểu trong buổi thảo luận
Đại biểu đóng góp ý kiến tại Đại hội
Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
Công tác kiểm phiếu tại Đại hội
Lãnh đạo Thành phố trao đổi với lãnh đạo Quận
Lãnh đạo Thành phố trao đổi với Bí thư Quận ủy
Đại biểu trao đổi ý kiến
Tặng hoa cho các thành viên trong BCH nhiệm kỳ 2005 - 2010